This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

  Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan J&P Trade bvba (2beIT) een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van J&P Trade bvba (2beIT).

  ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITES EN HOSTING

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

  Identificatie van de verkoper 
  J&P Trade BVBA hierna “2beIT” genoemd. Turnhoutsebaan 148 – 2970 Schilde – BTW BE 0866.734.986 – Tel: 03/233 89 08 – E-mail: 2beit@2beIT.be

  Communicatie 
  Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan 2beIT@2beIT.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.

  Aanbiedingen – offertes
  De offertes en bestekken van 2beIT zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen. Alle aanbiedingen en offertes van 2beIT gelden slechts ten titel van inlichting en binden 2beIT niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper per mail of schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. Offertes of bestekken zijn 1 maand geldig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  Betaling 
  Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte of een goedkeuring per e-mail. 2beIT is gerechtigd een voorschot te vragen van 30 % op de volledige prijs van de bestelling. 2beIT stuurt na de aanvang van de werken een maandelijks factuur voor de gedane diensten. De voorschotten zijn steeds op basis van het totaal overeengekomen prijs. Voor aanvang wordt bedoeld dat de opdracht gestart wordt nadat de gelden ontvangen zijn van het eerste factuur. Eerder kan de opdracht opgeschort blijven voor de start van de opdracht. Dit bepaald uiteraard ook de eventuele opleveringsdatum. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 2beIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en 2beIT andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is 2beIT bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Bij te late betaling behoudt 2beIT zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Eindfactuur wordt steeds opgemaakt wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het resultaat. Na akkoord wordt de opdracht online gezet op de desbetreffende domeinnaam.

  Algemene aansprakelijkheid
  2beIT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van 2beIT of een aangestelde. 2beIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 2beIT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 2beIT is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden ten aanzien van inbreuk op octrooien, auteursrechten, gedeponeerde modellen of andere intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder is

  Webhosting
  Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt 2beIT samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt 2beIT de klant een kopie van de actuele versie van de algemene voorwaarden. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij 2beIT en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan 2beIT over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van 2beIT . Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn. 2beIT is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met 2beIT wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door 2beIT van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. 2beIT kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door 2beIT eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

  Overige  
  Na oplevering van de website wordt deze enkel indien de klant heeft getekend voor een onderhoudspakket onderhouden, beveiligd, up-to-date gebracht.

  Rechtbank van Antwerpen
  De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 juli 2010

  Cookie instellingen wijzigen: Cookie-instellingen

  Cookieverklaring

  Waarom gebruiken we welke cookies?

  Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt en gedeeld door J&P Trade, gevestigd te Turnhoutsebaan 148, 2970 Schilde, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0866734986, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:
  2BeIT
  Nic Consult
  Easy house

  Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd onze privacy policy raadplegen.

  Cookies
  Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies en soortgelijke technologieën bestaan uit:

  _ga Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 maanden
  _gid Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 uur
  _GRECAPTCHA Functioneel Google reCAPTCHA stelt een noodzakelijke cookie (_GRECAPTCHA) in wanneer deze wordt uitgevoerd met het oog op het verstrekken van zijn risicoanalyse. Sessie
  TawkConnectionTime Functioneel Tawk.to, een live chat-functionaliteit, stelt deze cookie in. Voor een betere service helpt deze cookie gebruikers te onthouden, zodat eerdere chats aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Sessie
  twk_idm_key Functioneel Beheer van bezoekersverbindingen. Sessie
  tawk_uuid_propertyId Functioneel Bezoekers volgen. 6 maanden
  _fbp Marketing Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties, na een bezoek aan de website. 3 maanden
  Fr Marketing Cookie van Facebook om geadverteerde producten aan te bieden. 3 maanden

  U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden

  •Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
  • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
  • Edge: https://support.microsoft.com/nl-be/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
  • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
  • Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

  Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser. Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

  • Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en selecteer” Do Not Track”.
  • Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track” aan.
  • Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.
  • Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer “Altijd Do not Track Header verzenden”.
  • Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not Track verzoek” aan.
  • Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te volgen” aan.
  • Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te volgen”.

  TUSSEN

  Van 2beIt, gevestigd te Turnhoustsebaan 148, 2970 Schilde, België, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 866734986, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Indra Winkelmans, in zijn hoedanigheid van bestuurder, dit als holdingonderneming voor de volgende ondernemingen;
  2BeIT
  Transhypo
  Fibaro
  Wat office

  Hierna te noemen “2beit.be”, zijnde de Verwerker.

  EN

  [Bedrijf], met klantnummer [Faxnummer van bedrijf], gevestigd te Turnhoutsebaan 148/152, 2970 Schilde geregistreerd in de KBO onder nummer  <Ondernemingsnummer>, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Indra Winkelmans  in zijn hoedanigheid van <Functie vertegenwoordiger>;
  Hierna te noemen “<Korte naam organisatie>”, zijnde de Verwerkingsverantwoordelijke. Hierna ook te noemen de “Partij
  [Manager] een onderneming is die actief is op het vlak van  <Activiteiten Verwerkingsverantwoordelijke>.
  De Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker worden gezamenlijk de  “Partijen” genoemd.

  WORDT VOORAF UITEENGEZET ALS VOLGT

  Verwerkingsverantwoordelijk en 2beit.be Hoofovereenkomsten zullen afsluiten met betrekking tot het uitvoeren van werken en diensten op het gebied van ICT oplossing zoals onder meer, maar niet beperkt tot, ICT infrastructuur ICT Security, Cloud oplossingen en ICT Services.

  1. En uitvoering van de Hoofovereenkomsten het verwerken van Persoonsgegevens met zich meebrengt.
  2. Volgens de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van e persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens (“WVP”), en vanaf 25 mei 2018 volgens de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”), is de andere Partij te kwalificeren als Verwerkingsverantwoordelijke en 2be.it als de Verwerker telkens wanneer zij uitvoering geven aan de Hoofdovereenkomst.
  3. Partijen de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de Hoofdovereenkomsten wensen te onderwerpen aan gemeenschappelijke bepalingen en voorwaarden, zoals vervat in deze.

  WAARNA DE PARTIJEN ALS VOLGT OVEREENKOMEN ZIJN:

  Art. 1- Definities en Interpretatie:

  Voor de toepassing van de Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

  • “AVG” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
  • “Betrokkene(n)” betekent de natuurlijke personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben;
  • “DPO” betekent Data Protection Officer zoals uiteengezet in artikel 37 van de AVG;
  • “EER” betekent de Europese Economische Ruimte;
  • “Elektronische Communicatie Wet” betekent de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie;
  • “Hoofdovereenkomst” betekent elke Overeenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en 2beit, naar aanleiding waarvan het verwerken van Persoonsgegevens zal plaatsvinden.
  • “Inbreuk in verband met Persoonsgegevens” betekent een inbreuk op beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonde, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
  • “Ontvanger” betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waarvan Persoonsgegevens worden verstrekt;
  • “Overeenkomt” betekent de huidige Verwerkingsovereenkomst, inclusief alle (eventuele) bijlagen en wijziging;
  • “Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een geïntensifieerd of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen ie kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
  • “Subverwerker” een externe Verwerken die is aangesteld door e Verwerker of door een ander Subverwerker van de Verwerker die, als onderdeel van de functie van de Verwerker in het kader van deze VWO, Persoonsgegevens verwerkt;
  • “Technische en Organisatorische Maatregelen of TOM” betekent de Technische en Organisatorische Maatregelen die elk van de Partijen neemt ter bescherming van de Persoonsgegevens die worden verwerkt onder deze Overeenkomst;
  • “Toezichthoudende Autoriteit” betekent de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA);
  • “Verbonden Onderneming” betekent een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen;
  • “Verwerking” betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Overeenkomst met betrekking tot een Persoonsgegeven of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, kopiëren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door midden van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen f vernietigen;
  • “Verwerker” betekent een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
  • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;
  • “WVP” betekent de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

  Begrippen zoals “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker”, “Verwerking”, “Betrokkene”, “Persoonsgegevens”, “Inbreuk in verband met Persoonsgegevens”, “Bijzondere categorieën Persoonsgegevens”, ‘Toezichthoudende Autoriteit”, hebben eveneens elk de betekenis die door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving aan die term gegeven wordt.

  De titels en hoofdingen opgenomen in deze Overeenkomst werden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en geven op geen enkele wijze de bedoeling van Partijen weer. Zij zullen niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst.

  Alle begrippen gedefinieerd in deze Overeenkomst hebben dezelfde betekenis ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud gebruikt worden.

  Art. 2 – Voorwerp van de Overeenkomst:

  1. Partijen komen overeen dat de Overeenkomst van toepassing is op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens door 2beit.be in het kader van een Hoofdovereenkomst.
   In het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst zal de Partij beschouwd worden als Verwerkingsverantwoordelijke en zal 2beit.be beschouwd worden als Verwerker.
  2. 2be.it verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. 2beit.be mag de gegevens niet ten behoeve van derden, ten eigen behoefte en/of voor andere doeleinden verwerken.
  3. Telkens de Partijen een Hoofdovereenkomst sluiten zullen zij een Bijlage aan de Overeenkomst hechten waarin zij, in het kader van voormelde Hoofdovereenkomst, minstens volgende informatie opnemen:
   • De te verwerken Persoonsgegevens en de aard ervan;
   • De categorieën van Betrokkenen en Ontvangers;
   • De gerechtvaardigde doeleinden van de Verwerking;
   • De bewaartermijnen van de Persoonsgegevens;
   • De passende Technische en Organisatorische Maatregelen teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, indien deze specifiek voorhanden zijn;
   • De gronden die leiden tot de rechtmatigheid van de Verwerking;
   • De locatie van de Gegevensverwerking.
  1. 2be.it zal de Gegevensverwerking niet op een andere locatie, in het bijzonder op een locatie buiten de EER, verrichten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke en steeds met naleving van de WVP, en, vanaf 25 mei 2018, met de AVG. Als uitzondering op deze regel geldt dat 2beit.be de gegevens uitzonderlijk kan meedelen aan onze buitenlandse development centra: Xpand Software gevestigd te Kiev Oekraine en I2CT gevestigd te Brasov Roemenië. En dit enkel voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor het bewerkstelligen van de Hoofdovereenkomst. Hierbij garandeert 2beit.be de naleving van de gegevensbeschermingsregelgeving, en in het bijzonder de GDPR, door deze onderneming.
  2. De Partijen garanderen te voldoen aan de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving en de AVG, waarborgen de bescherming van de rechten van de Betrokkenen en hebben in dit kader passende Technische en Organisatorische Maatregelen genomen.

  Art. 3 – Duur en beëindiging:

  1. De Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door de beide Partijen. Deze Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en wordt beëindigd van zodra 2be.it geen Persoonsgegevens meer verwerkt in het kader van een Hoofdovereenkomst.
  2. Deze Overeenkomst kan slechts met instemming van beide Partijen worden gewijzigd en heeft eerst werking tussen beide Partijen indien het schriftelijk is overeengekomen.
  3. In het geval van een gedeeltelijke beëindiging van een Hoofdovereenkomst, stopt de Verwerking voor activiteiten die worden beïnvloed door de gedeeltelijke beëindiging op het moment van de gedeeltelijke beëindiging of op een ander moment zoals overeengekomen tussen de Partijen.
  4. Verplichtingen uit deze Overeenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze Overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van de Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen over de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens, vrijwaring voor schending van toepasselijke regelgeving of Overeenkomst, consequenties van het eindigen van deze Overeenkomst en toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
  5. Terugbezorgen of wissen van de Persoonsgegevens
  • Bij de beëindiging van de Overeenkomst beëindigt de Verwerker onmiddellijk zijn Verwerking, met inbegrip van Verwerkingen door Subverwerkers, in voorkomend geval. De Verwerker zal, naar keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke, alle Persoonsgegevens met betrekking tot deze Overeenkomst verwijderen of terugbezorgen, beide binnen een redelijke periode. De Verwerker zal met redelijke maatregelen bestaande kopieën van Persoonsgegevens verwijderen. De Verwerker kan kopieën bewaren indien de opslag van Persoonsgegevens om wettelijke redenen vereist is.
  • Persoonsgegevens worden in door de Verwerkingsverantwoordelijke aangegeven vorm en op de door de Verwerkingsverantwoordelijke aangegeven wijze terugbezorgd, in voorkomend geval.

  Art. 4 – Verwerkingsbevoegdheid van de Verwerker

  1. be verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en volgens de schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen die op de Verwerker van toepassing zijn. 2beit.be mag de gegevens niet ten behoeve van derden, ten eigen behoefte en/of voor andere doeleinden verwerken.
  2. Indien een instructie als bedoeld in Art. 4.1. naar het oordeel van de Verwerker in strijd is met een voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis.
  3. Indien de Verwerker op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te verstrekken, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.

  Art. 5 – Rechten en plichten van de Verwerkingsverantwoordelijke:

  1. De Verwerkingsverantwoordelijke staat in voor het naleven van al diens verplichtingen zoals uiteengezet in de gegevensbeschermingswetgeving en de AVG, inclusief het waarborgen van de beginselen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zoals vastgelegd in artikel 5 van de AVG.
  2. De Verwerkingsverantwoordelijke is als enige verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden van de Verwerking en is verantwoordelijke voor het vaststellen van de gedocumenteerde instructies volgens dewelke de Verwerker het recht heeft om Persoonsgegevens gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verwerken.
  3. De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe geen instructies of aanwijzingen te geven of verzoeken te richten aan de Verwerker die niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving en de AVG. De Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat er geen verplichtingen voortvloeien uit toepasselijk recht die het voor de Verwerker onmogelijk maken om te voldoen aan diens verplichtingen onder de Overeenkomst.
  4. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Persoonsgegevens zijn eigendom van de Verwerkingsverantwoordelijke en desgevallend van Betrokkenen, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Niets in deze Overeenkomst zal een voerdracht van intellectuele eigendomsrechten vormen van de Verwerkingsverantwoordelijke naar de Verwerker, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen.

  Art. 6 – Rechten en plichten van de Verwerker:

  1. De Verwerker is verantwoordelijke voor de naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen in de gegevensbeschermingswetgeving en de AV6 die van toepassing zijn op de Verwerkers, inclusief het Register van Verwerkingsactiviteiten volgens Artikel 30 van de AVG.
  2. De Verwerker zal onverwijld of binnen een redelijke termijn, dit naargelang de toepasselijke bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving van de AVG, en naar behoren alle redelijke verzoeken van de Verwerkingsverantwoordelijke behandelen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens in verband met de Overeenkomst.
  3. De Verwerker verbindt zich ertoe geen Persoonsgegevens, die hij heeft ontvangen in het kader van deze Overeenkomst, te verwerken voor een ander doeleinde dan het leveren van diensten en het nakomen van de verplichtingen onder deze Overeenkomst in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. Als de Verwerker om welke reden dan ook niet kan voldoen aan deze vereiste, dan zal hij de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan onverwijld in kennis stellen.

  Art. 7 – Beveiliging van de Persoonsgegevens:

  1. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft Technische en Organisatorische Maatregelen ingevoerd en zal deze blijven invoeren om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Deze maatregelen moeten zorgen voor een passend beschermingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de implementatie van de maatregelen en de risico’s die aan de Verwerking verbonden zijn.
  2. De Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende TOM. De Verwerker waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.
  3. Indien en voor zover de Verwerkingsverantwoordelijke daarom schriftelijk verzoekt, zal de Verwerker aanvullende TOM treffen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens.
  4. De Verwerker informeert de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op de TOM.

  Art. 8 – Geheimhouding:

  1. De Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens die hij van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt. Uitzondering op deze regel is slechts mogelijk voor zover een wettelijk voorschrift de Verwerker tot mededelen verplicht of wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke.
  2. Elke wettelijk verplichte mededeling van de Persoonsgegevens aan derden moet door de Verwerker vooraf ter kennis worden gebracht aan de Verwerkingsverantwoordelijke.
  3. De geheimhouding blijft van kracht na het overdragen of beëindigen van deze
  4. De Verwerker verbindt zich ertoe om alle redelijke maatregelen te treffen teneinde de toegang tot de Persoonsgegevens strikt te beperken tot deze werknemers of aangestelde en/of onderaannemers die noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, dan wel teneinde tegemoet te komen aan toepasselijke regelgeving.
  5. 2be.it zal er zorg voor dragen dat de personen, vermeld in artikel 8.4., die noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de Persoonsgegevens gehouden zijn tot afdwingbare en sanctioneerbare verbintenissen inzake vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens.
  6. De Verwerkingsverantwoordelijke erkent dat de Persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden aan Verbonden Ondernemingen van de Verwerker in die mate dat dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, dan wel teneinde tegemoet te komen aan toepasselijke regelgeving.

  Art. 9 – Subverwerkers:

  1. Voor de praktische uitvoering van de Hoofdovereenkomsten kan de Verwerker onder aannemingscontracten sluiten met derden. Een lijst van de Subverwerkers kan opgevraagd worden door de Verwerkingsverantwoordelijke.
  2. Het feit dat de Verwerker zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk toevertrouwt aan derden ontheft hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke. Deze laatste erkent geen enkele contractuele relatie met deze derden.
  3. Wanneer de Verwerker een andere Verwerker inschakelt om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze Subverwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen.
  4. De Verwerker zal de door de Verwerkingsverantwoordelijke vastgestelde doelen en instructies ogenblikkelijk en op een accurate manier aan een Subverwerker meedelen, daar waar deze doeleinden en instructies betrekking hebben op het deel van de Verwerking waarin een Subverwerker betrokken is.

  Art. 10 – Inbreuk in verband met Persoonsgegevens:

  1. De Verwerker informeert de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
  2. De Verwerker informeert de Verwerkingsverantwoordelijke na elke melding op grond van Artikel 10.1. over verdere ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
  3. Partijen dragen elk de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit en Betrokkene gemaakte kosten.
  4. Voor zover de voorbereiding van de melding de Verwerker onnodige lasten bezorgt, heeft de Verwerker het recht om voor zijn assistentie door de Verwerkingsverantwoordelijke vergoed te worden volgens de uurtarieven van de Verwerker.
  5. De melding omvat, voor zover deze informatie voor de Verwerker direct beschikbaar is:
   • De aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, indien mogelijk met vermelding van de categorieën en het geschatte aantal registraties van Betrokkenen en Persoonsgegevens; en
   • De naam en contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; en
   • De waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens; en
   • De maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking
  6. Indien de Verwerker gebruik maakt van een Subverwerker zal de Verwerker van deze Subverwerker

  vereisen dat dezelfde informatie wordt verstrekt wanneer een Inbreuk plaatsvindt bij de Subverwerker. De Verwerker zal de van de Subverwerker ontvangen informatie onmiddellijk doorgeven aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

  Art. 11 – Rechten van de Betrokkenen:

  1. De Partijen zullen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de Verwerkingsdoeleinden, en waar nodig, passende Technische en Organisatorische Maatregelen treffen om tegemoet te komen aan de rechten van de Betrokkenen onder de toepassing van de AVG.

  Art. 12 – Informatieverplichting en audit:

  1. De Verwerker stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Overeenkomst zijn en worden nagekomen.
  2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze Overeenkomst te controleren. Daartoe heeft hij het recht zich ter plaatse te begeven in de lokalen of plaatsen waar de Verwerker de Verwerking uitvoert.
  3. De Verwerker kan de toegang van de Verwerkingsverantwoordelijke tot de ruimten van de Verwerker beperken tot een ruimte die door de Verwerker wordt voorzien en de auditor mag geen documenten van de Verwerker kopiëren of verwijderen zonder de voorafgaande goedkeuring en instemming van de Verwerker.
  4. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke een dergelijke audit wenst uit te voeren zal hij de Verwerker hieromtrent tijdig informeren, en dit ten minste 1 maand voor de gewenste datum van de audit.
  5. De Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de audit zo wordt uitgevoerd dat het ongemak voor de Verwerker en zijn bedrijf tot een minimum beperkt blijft. Mocht de door de Verwerkingsverantwoordelijke voorgestelde datum voor de audit te grote praktische problemen met zich meebrengen voor de Verwerker zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan tijdig op de hoogte brengen, en dit ten laatste binnen een periode van 7 dagen. De Partijen zullen dan in onderling overleg een alternatieve datum overeenkomen, en dit zo dicht mogelijk bij de initieel voorgestelde datum.
  6. Een dergelijke audit zal niet vaker dan één (1) keer per contractjaar voorkomen.
  7. De Verwerkingsverantwoordelijke zal aan de auditors voldoende geheimhoudingsverplichtingen opleggen. Bovendien heeft de Verwerker het recht om te vereisen dat de auditors voor het begin van de audit een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen, in een vorm zoals uiteengezet door de Verwerker. Het is in alle gevallen essentieel om de vertrouwelijke informatie van de Verwerker te beschermen.
  8. Alle kosten van de audit komen uitsluitend voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke.

  Art. 13 – Aansprakelijkheid:

  1. De Verwerker kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor een aan hem toerekenbare inbreuk op deze Overeenkomst, of de bepalingen die rechtstreeks op de Overeenkomst van toepassing zijn op grond van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving en de AVG, in zoverre de verwerkingsverantwoordelijke heeft voldaan aan zijn eigen verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en op grond van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving en de AVG.
  1. Indien de Verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden door de Betrokkene, vergoedt de Verwerkingsverantwoordelijke de Betrokkene volledig. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft recht op een vergoeding van de Verwerker voor zover er sprake is van een toewijsbare en bewezen tekortkoming van de Verwerker binnen de specifiek op de Verwerker toepasselijke bepalingen van deze Overeenkomst, de gegevensbeschermingswetgeving of de AVG, voor zover:
   • De Verwerkingsverantwoordelijke heeft voldaan aan zijn eigen verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, of op grond van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving en de AVG; en
   • In verhouding met de impactratio van de bewezen fout van de Verwerker.
  2. De aansprakelijkheidsbepaling zoals uiteengezet in de Hoofdovereenkomst is volledig van toepassing.

  Art. 14 – Deelbaarheid:

  1. Deze Overeenkomst is deelbaar en indien één of meer van de bepalingen die niet de essentie zelf van de Overeenkomst aanbelangen, ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Indien enig gedeelte van de Overeenkomst als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van de Overeenkomst als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettig, geldig en afdwingbaar beding waarbij het doel en de strekking van het oorspronkelijke beding in acht worden genomen.

  Art. 15 – Toepasselijk recht en geschillen:

  1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbank zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst.

   

  Opgemaakt te Turnhout op <Datum ondertekening invullen> in twee (2) originele exemplaren waarvan elke Partij erkent het zijne te hebben ontvangen na lezing en goedkeuring.

   

  Gelezen en goedgekeurd door:                             Handtekening + “gelezen en goedgekeurd”:

   

   

  2beIT                                                                                     Indra Winkelmans

   

  <Vertegenwoordiger Backoffice>                         <Naam Vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke>

   

  Bijlage 1: Hoofdovereenkomsten

  Hoofdovereenkomst <Referentienummer Overeenkomst>

  Voorwerp van de Hoofdovereenkomst Deze Overeenkomst past in het kader van de taken die VanRoey.be uitvoert voor [Manager] in het kader van <beschrijving doel Hoofdovereenkomst>

   

  De Verwerking van de Persoonsgegevens kunnen enkel aangewend worden voor de activiteiten passend in het kader van het project.

   

  Te verwerken Persoonsgegevens  

   

  Categorieën van Betrokkenen / Ontvangers  

   

  Doeleinden  

   

  Beveiligingsmaatregelen  

   

  Rechtmatigheidsgronden  

   

  Locatie van de Verwerking  

   

  Bewaartermijn  

   

   

  Hoofdovereenkomst <Referentienummer Overeenkomst>

   

  Voorwerp van de Hoofdovereenkomst Deze Overeenkomst past in het kader van de taken die VanRoey.be uitvoert voor [Manager] in het kader van <beschrijving doel Hoofdovereenkomst>

   

  De Verwerking van de Persoonsgegevens kunnen enkel aangewend worden voor de activiteiten passend in het kader van het project.

   

  Te verwerken Persoonsgegevens  

   

  Categorieën van Betrokkenen / Ontvangers  

   

  Doeleinden  

   

  Beveiligingsmaatregelen  

   

  Rechtmatigheidsgronden  

   

  Locatie van de Verwerking  

   

  Bewaartermijn  

   

   

  Hoofdovereenkomst <Referentienummer Overeenkomst>

  Voorwerp van de Hoofdovereenkomst Deze Overeenkomst past in het kader van de taken die VanRoey.be uitvoert voor [Manager] in het kader van <beschrijving doel Hoofdovereenkomst>

   

  De Verwerking van de Persoonsgegevens kunnen enkel aangewend worden voor de activiteiten passend in het kader van het project.

   

  Te verwerken Persoonsgegevens  

   

  Categorieën van Betrokkenen / Ontvangers  

   

  Doeleinden  

   

  Beveiligingsmaatregelen  

   

  Rechtmatigheidsgronden  

   

  Locatie van de Verwerking  

   

  Bewaartermijn