Domiciliëring formulier

    Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan J&P Trade bvba (2beIT) een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van J&P Trade bvba (2beIT).

    U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.
    Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot de mandaat.
    Type betaling: Terugkerende invordering, maandelijks abbonnement gefactureerd volgens besproken offerte.