Backup Virituele Server

Continuïteit en kwaliteit

Welk back-up schema heb je nodig om jouw firma veilig draaiende te houden. Optimaliseren waar er nog eventuele lekken zijn is zeer noodzakelijk bij een virituele server. Hoe meer gegevens er op een database worden weggeschreven, hoe meer data per uur verwerkt worden en hoe meer je dus verliest tijdens een crash.